Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô n

Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 15 – Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Giải chi tiết:

- Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng là do hầu hết nước thải của công nghiệp và đô thị đổ thẳng ra sông mà chưa qua xử lí.

- Hoạt động khai thác, vận chuyển dầu khí làm ô nhiễm vùng biển là chủ yếu => loại B, C

- Hoạt động nông nghiệp mặc dù có ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm đất, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước ngọt ở nước ta. => loại D

Chọn A.

Ý kiến của bạn