Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến nền kinh tế của Mỹ Tây Âu và

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến nền kinh tế của Mỹ Tây Âu và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến nền kinh tế của Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế của Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để giải thích.

Giải chi tiết:

Nguyên nhân chung và cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến nền kinh tế của Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là ba nước này đã áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chọn B

Ý kiến của bạn