Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng lên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về nguyên nhân của gia tăng cơ học

Giải chi tiết:

Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng lên là đời sống khó khăn, mức sống thấp.

Chọn D

Ý kiến của bạn