Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho đai nhiệt đới gió mùa

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho đai nhiệt đới gió mùa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc nước ta có độ cao trung bình thấp hơn so với miền Nam ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xét nền nhiệt ở 2 miền này

Giải chi tiết:

Miền Bắc có nền nhiệt độ trung bình thấp hơn miền Nam, dưới 240C (do gió mùa đông bắc và vị trí xa xích đạo), trong khi miền Nam có nền nhiệt độ trung bình năm cao (do không chịu ảnh hưởng của gió đông bắc, vị trí gần xích đạo nắng nóng quanh năm)

=> Do vậy ở miền Bắc giới hạn đai nhiệt đới gió mùa thấp hơn so với miền Nam (600 – 700m)

Chọn D

Ý kiến của bạn