Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ omega l

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ omega l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: (omega ) là vận tốc góc của nam châm chữ (U) ;({omega _0}) là vận tốc góc của khung dây


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Một khung dây dẫn đặt trong từ trường quay, thì khung sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ góc nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. Động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ không đồng bộ.

Giải chi tiết:

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ:

+ (omega ) là vận tốc góc của nam châm chữ (U)

+ ({omega _0}) là vận tốc góc của khung dây

( Rightarrow ) Quay nam châm hình chữ (U)  với vận tốc góc (omega )  thì khung dây quay cùng chiều với chiều quay của nam châm với ({omega _0}; < omega )

Chọn B.

Ý kiến của bạn