Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa và

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về máy quang phổ lăng kính

Giải chi tiết:

Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn