Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử phân tử không có tính chất nào sau đây Chuyển

Nguyên tử phân tử không có tính chất nào sau đây Chuyển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử, phân tử không có tính chất nào sau đây:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết tính chất của nguyên tử, phân tử

Giải chi tiết:

Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng → A đúng

Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh → B đúng

Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách → C sai, D đúng

Chọn C.

Ý kiến của bạn