Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định đúng là Phản ứng phân hủy có thể là có sự oxi

Nhận định đúng là Phản ứng phân hủy có thể là có sự oxi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, sự oxi hóa.

Giải chi tiết:

A sai. Phản ứng phân hủy không thể là sự oxi hóa.

B đúng.

C sai. Phản ứng hóa hợp chỉ tạo ra một sản phẩm.

D sai. Sự oxi hóa có thể tạo một hay nhiều sản phẩm.

Đáp án B

Ý kiến của bạn