Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự ph

Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giải chi tiết:

Từ khóa “không”, “tác động trực tiếp”

Sự phân bố lãnh thổ công nghiệp nước ta phụ thuộc trực tiếp vào vị trí địa lí, thị trường, tài nguyên thiên nhiên.

Chọn A

Ý kiến của bạn