Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là

Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là yếu tố di truyền

Thức ăn là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn