Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt độ càng tăng khí áp càng giảm là do đâu Không khí

Nhiệt độ càng tăng khí áp càng giảm là do đâu Không khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt độ càng tăng khí áp càng giảm là do đâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 11 – Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Giải chi tiết:

Nhiệt độ càng tăng khí áp càng giảm là do khi nhiệt độ tăng -> không khí nở ra -> tỉ trọng giảm

Chọn B

Ý kiến của bạn