Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm thế nào sau đây là nhóm đẩy e khi gắn vào vòng ben

Nhóm thế nào sau đây là nhóm đẩy e khi gắn vào vòng ben

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm thế nào sau đây là nhóm đẩy e khi gắn vào vòng benzen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhóm đẩy e là nhóm chỉ chứa liên kết đơn.

Giải chi tiết:

Nhóm thế -Br là nhóm đẩy e khi gắn vào vòng benzen.

Chọn C.

Ý kiến của bạn