Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những nét văn hoá riêng của các dân tộc được thể hiện ở

Những nét văn hoá riêng của các dân tộc được thể hiện ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những nét văn hoá riêng của các dân tộc được thể hiện ở


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những nét văn hoá riêng của các dân tộc được thể hiện ở ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán. (SGK Địa lí 9 trang 3).

Ý kiến của bạn