Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nơi hẹp nhất của nước ta nằm ở tỉnh nào?

Nơi hẹp nhất của nước ta nằm ở tỉnh nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nơi hẹp nhất của nước ta nằm ở tỉnh nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nơi hẹp nhất của nước ta nằm ở tỉnh Quảng Bình (bề ngang rộng chưa đầy 50km).       

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn