Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Nước Đại Việt ta là một áng văn tràn đầy tinh thần tự

“Nước Đại Việt ta là một áng văn tràn đầy tinh thần tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước Đại Việt ta là một áng văn tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc sâu sắc”. Hãy viết một đoạn văn để làm rõ nhận định đó.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác phẩm Nước Đại Việt ta.

Giải chi tiết:

- Yêu cầu hình thức: Trình bày thành đoạn văn.

- Yêu cầu nội dung:

Mở bài: Nêu tác giả, tác phẩm

Thân bài:

- Văn bản Nước Đại Việt ta là phần mở đầu của bài cáo. Tuy ngắn gọn nhưng đoạn trích nêu lên những tiền đề cơ bản, làm nổi bật những quan điểm tích cực, có ý nghĩa then chốt đối với nội dung của toàn bài.

- Tự hào về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc là điều hiển nhiên không thể chối cãi được:

  + Nền văn hiến lâu đời 

  + Lãnh thổ rõ ràng 

  + Lịch sử riêng

  + Phong tục tập quán riêng 

  + Chế độ, chủ quyền riêng 

->Nghệ thuật: Giọng điệu khảng khái, dõng dạc, tự tin

- Tự hào về những đấng anh hùng, hào kiệt dựng nước và giữ nước:

"Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có "

- Tự hào về sức mạnh tư tưởng nhân nghĩa khiến cho quân xâm lược phải nhận thất bại thảm hại:

"Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã "

->Nghệ thuật: dẫn chứng hùng hồn, xác thực =>KĐ sức mạnh vô song của nhân nghĩa đã giúp ta đánh thắng mọi kẻ thù tàn bạo nhất 

Kết bài: Tổng kết: “Bình Ngô đại cáo” là áng ”thiên cổ hùng văn” khẳng định sức mạnh nhân nghĩa Đại Việt.

Ý kiến của bạn