Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú chủ yếu

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú chủ yếu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, chủ yếu nhờ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Ý nghĩa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên (trang 16 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, chủ yếu nhờ nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương, trên đường di lưu của nhiều luồng sinh vật từ phương Bắc xuống, phía Nam lên, phía đông sang….

Ý kiến của bạn