Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở Campuchia quá trình hình thành lập nước diễn ra như t

Ở Campuchia quá trình hình thành lập nước diễn ra như t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Campuchia quá trình hình thành lập nước diễn ra như thế nào? Giai đoạn nào Campuchia phát triển thịnh đạt? Nêu rõ những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 50 - 51.

Giải chi tiết:

*Sự thành lập: Ở Cam-pu-chia, tộc người Khơ-me chiếm đa số, sống ở phía Bắc Cam-pu-chia, họ giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước. Do tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ nên biết khắc chữ Phạn. Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me được hình thành.

*Giai đoạn phát triển thịnh đạt: từ thế kỉ IX – XV.

*Biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:

- Kinh tế:

+ Nông nghiệp: người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Người ta đào nhiều hồ, kênh, máng để trữ và điều phối nước tưới.

+ Ngư nghiệp: đánh bắt cá ở Biển Hồ.

+ Thủ công nghiệp: Có nhiều thợ khéo tay, đặc biệt là các nghề làm đồ trang

sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu của đền tháp.

- Văn hóa: Xây dựng được nhiều công trình lớn: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom, khu đền Bay-on...

- Chính trị: Các vua Cam-pu-chia không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài. Trong các thế kỉ X - XII, Cam-pu-chia trở thành một trong những nước mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

Ý kiến của bạn