Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở động mạch máu được vận chuyển nhờ Sự co bóp của các c

Ở động mạch máu được vận chuyển nhờ Sự co bóp của các c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động mạch, máu được vận chuyển nhờ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở động mạch, máu được vận chuyển nhờ: Sức đẩy của tim và sự co giãn của động mạch.

Chọn B

Ý kiến của bạn