Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì

Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì hệ thần kinh cấu tạo đơn giản, tuổi thọ thường ngắn

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn