Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở động vật có một số loài biết hi sinh quyền lợi bản thân thậm chí cả tính mạng vì lợi ích sinh tồn

Ở động vật có một số loài biết hi sinh quyền lợi bản thân thậm chí cả tính mạng vì lợi ích sinh tồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động vật, có một số loài biết hi sinh quyền lợi bản thân, thậm chí cả tính mạng vì lợi ích sinh tồn của bầy đàn. Đây là tập tính


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đây là tập tính vị tha có ở ong, kiến, mối,…Những con ong thợ vì bảo vệ tổ có thể hi sinh cả tính mạng của mình

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn