Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở động vật có vú hoocmôn ơstrôgen được sản sinh ở

Ở động vật có vú hoocmôn ơstrôgen được sản sinh ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động vật có vú, hoocmôn ơstrôgen được sản sinh ở


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở động vật có vú, hoocmôn ơstrôgen được sản sinh ở buồng trứng

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn