Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở Nam bán cầu do tác động của lực Côriôlit gió thổi từ

Ở Nam bán cầu do tác động của lực Côriôlit gió thổi từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Nam bán cầu, do tác động của lực Côriôlit, gió thổi từ Bắc xuống Nam sẽ bị lệch hướng chuyển thành


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5, trang 21, SGK 10

Giải chi tiết:

Gió chịu tác động của lực Coriolit => lệch hướng

Nam Bán cầu lệch trái. Bắc Bán cầu lệch phải

=> Gió ở Nam Bán Cầu thổi từ B xuống N, lệch trái => tạo thành gió Tây Bắc 

Chọn D

Ý kiến của bạn