Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nam tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam là glucagôn i

Ở nam tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam là glucagôn i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nam, tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở nam, tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam là testosteron.

A, B: tuyến tụy

D: Tuyến giáp.

Chọn C

Ý kiến của bạn