Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài nh

Ở nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6, SGK 10, trang 25

Giải chi tiết:

Xích đạo, tia sáng mặt trời chiều vuông góc bề mặt trái đất => đường phân chia sáng tối bằng nhau => ngày = đêm = 24h

Chọn A

Ý kiến của bạn