Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quá trình hình thành túi phôi có 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn