Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở Trung Quốc Phật giáo thịnh hành nhất dưới triều đại  

Ở Trung Quốc Phật giáo thịnh hành nhất dưới triều đại  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Trung Quốc, Phật giáo thịnh hành nhất dưới triều đại  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 33.

Giải chi tiết:

Ở Trung Quốc, Phật giáo thịnh hành nhất dưới triều đại nhà Đường.

Chọn: B

Ý kiến của bạn