Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Our products are environmentally-friendly We package al

Our products are environmentally-friendly We package al

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Our products are environmentally-friendly. We package all of them in recyclable materials.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề phân từ - rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ

Giải chi tiết:

2 mệnh đề cùng chủ ngữ => có thể rút gọn 1 trong 2 mệnh đề về dạng:

V-ing => nếu MĐ được rút gọn mang nghĩa chủ động

P2 (quá khứ phân từ) => nếu MĐ được rút gọn mang nghĩa bị động

Chủ ngữ “our products” (sản phẩm của chúng tôi) không thể tự thực hiện hành động “pack” (đóng gói) => MĐ mang nghĩa bị động.

Tạm dịch: Sản phẩm của chúng tôi thân thiện với môi trường. Chúng tôi đóng gói tất cả chúng bằng vật liệu có thể tái chế.

A. Sai, vì mệnh đề sau động từ chia sai thì so với câu gốc.

B. Sản phẩm của chúng tôi được đóng gói bằng vật liệu tái chế để thân thiện với môi trường. => sai nghĩa

C. Bao bì có thể tái chế của các sản phẩm của chúng tôi làm cho chúng trông thân thiện với môi trường. => sai nghĩa

D. Được đóng gói bằng vật liệu có thể tái chế, sản phẩm của chúng tôi thân thiện với môi trường.

Chọn D.

Ý kiến của bạn