Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Peter and Mary are talking about social networks- Peter

Peter and Mary are talking about social networks- Peter

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Peter and Mary are talking about social networks.

- Peter: “Using social networks may have negative effects on students.”

- Mary: “___________. It distracts them from their studies.”


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

Peter và Mary đang nói về mạng xã hội.

- Peter: "Sử dụng mạng xã hội có thể có tác động tiêu cực đến học sinh."

- Mary: “___________. Nó khiến họ mất tập trung trong việc học hành”.

A. Tôi không chắc về điều đó

B. Tôi không hoàn toàn đồng ý

C. Bạn sai rồi

D. Điều đó hoàn toàn đúng

=> Phản hồi D phù hợp với ngữ cảnh nhất.

Chọn D.

Ý kiến của bạn