Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phần lớn dân cư nước ta hiện nay sống ở nông thôn do

Phần lớn dân cư nước ta hiện nay sống ở nông thôn do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần lớn dân cư nước ta hiện nay sống ở nông thôn do


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phần lớn dân cư nước ta hiện nay sống ở nông thôn do kinh tế nước ta vẫn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, dân cư làm nông nghiệp còn chiếm phần đông dân số.

Chọn D

Ý kiến của bạn