Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như M

Phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế… đều nằm ở khu vực:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ đặc điểm địa hình hai khu vực này: địa hình cao, thoải.

Giải chi tiết:

- Khu vực Móng Cái và Huế có địa hình cao, đón gió, đặc biệt là gió mùa mùa hạ (Huế đón gió mùa Tây Nam và các luồng gió từ biển thối vào; Móng Cái đón gió mùa mùa hạ thổi hướng Đông Nam) -> mang lại lương mưa lớn.

- Cả hai khu vực có dải hội tụ nhiệt đới đi qua -> gây mưa lớn.

Chọn B

Ý kiến của bạn