Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì Dùng chiế

Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì Dùng chiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 194.

Giải chi tiết:

Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức.

Chọn: C

Ý kiến của bạn