Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây đúng phát biểu nào saiA Thân cây

Phát biểu nào sau đây đúng phát biểu nào saiA Thân cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây đúng ? phát biểu nào sai?

A. Thân cây lúa, cây cau, cây cọ là thân cột.

B. Thân cây bạch đàn, cây gỗ lim, cây cà phê là thân gỗ.

C. Thân cây lúa, cây cải, cây ổi là thân cột

D. Thân cây đậu ván, cây bìm bìm, cây mướp là thân leo.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Câu đúng (Đ): B,D.    Câu sai (S): A,C

A sai vì cây lúa là cây thân thảo.

C sai vì cây lúa, cây cải là cây thân thảo.

Ý kiến của bạn