Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Polistiren PS có phân tử khối trung bình bằng 312105 Hệ

Polistiren PS có phân tử khối trung bình bằng 312105 Hệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polistiren (PS) có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Hệ số trùng hợp trung bình của polime là n. Giá trị của n là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Polistiren có công thức là (-CH(C6H5)-CH2-)n với n là hệ số trùng hợp trùng bình của polime.


Ta có Mpolime = n.Mstiren ⟹ n.

Giải chi tiết:

Polistiren có công thức là (-CH(C6H5)-CH2-)n với n là hệ số trùng hợp trùng bình của polime.

Ta có Mpolime = n.Mstiren = 104n = 3,12.105 ⟹ n = 3000.

Chọn A.

Ý kiến của bạn