Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Public speaking is A quite a B frightening experience f

Public speaking is A quite a B frightening experience f

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Public speaking is (A) quite a (B) frightening experience for many people as it can produce a (C) status of mind similar to (D) panic.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm từ

Giải chi tiết:

state of sth: the mental, emotional or physical condition that a person or thing is in (tình trạng tinh thần, tình cảm hoặc thể chất mà một người hoặc một vật mà họ đang có)

=> state of mind: trạng thái tâm trí

status: tình trạng, địa vị, thân phận => không kết hợp với “of mind”

Sửa: status => state

Tạm dịch: Nói trước đám đông là một trải nghiệm khá đáng sợ đối với nhiều người vì nó có thể tạo ra trạng thái tâm trí tương tự như hoảng loạn.

Chọn C.

Ý kiến của bạn