Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qua bảng số liệuDIỆN TÍCH DÂN SỐ CÁC QUỐC GIA Ở KHU VỰC

Qua bảng số liệuDIỆN TÍCH DÂN SỐ CÁC QUỐC GIA Ở KHU VỰC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Qua bảng số liệu:

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ CÁC QUỐC GIA Ở KHU VỰC TÂY NAM Á- NĂM 2005

Nước có mật độ dân số cao nhất là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính mật độ dân số và so sánh.

Giải chi tiết:

Công thức tính mật độ dân số :

Mật độ dân số = Dân số : Diện tích (người/km2)

=> Nước có mật độ dân số cao nhất là Ba-ranh.

Chọn C.

Ý kiến của bạn