Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qua đoạn hội thoại sau em có nhận xét gì về tính cách c

Qua đoạn hội thoại sau em có nhận xét gì về tính cách c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Qua đoạn hội thoại sau, em có nhận xét gì về tính cách của hai nhân vật.

Chị Dậu run run:

- Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất.

Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất!

Chị Dậu vẫn thiết tha:

- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi! Xin ông trông lại!

Cai lệ vẫn giọng hằm hè:

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi chứ chửi mắng thôi à!

Rồi hắn quay sang bảo với anh người nhà lí trường:

- Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình kia.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài học.

Giải chi tiết:

-  Tên cai  lệ hống hách, độc ác, thể hiện qua lớp ngôn từ: mày định nói cho cha mày nghe đấy à; ông dỡ cả nhà mày; …

- Chị Dậu nhún nhường, thiết tha xin cho chồng, thể hiện qua từ ngữ xưng hô: ông – cháu.

Ý kiến của bạn