Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monome thành phần t

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monome thành phần t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phần tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân từ nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về các phản ứng điều chế polime.

Giải chi tiết:

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phần tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân từ nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng trùng ngưng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn