Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quang phổ gồm các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tố

Quang phổ gồm các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quang phổ gồm các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối là loại quang phổ gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Quang phổ vạch là một hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.


+ Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Giải chi tiết:

Quang phổ gồm các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối là quang phổ vạch phát xạ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn