Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của khu vực Tây N

Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của khu vực Tây N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của khu vực Tây Nam Á là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 8 cơ bản trang 30.

Giải chi tiết:

Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của khu vực Tây Nam Á là A-rập Xê-ut.

Chọn C.

Ý kiến của bạn