Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tr

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 35.

Giải chi tiết:

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Ai Cập (1952).

Chọn C.

Ý kiến của bạn