Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quy đồng mẫu số hai phân số sau ta được 13 và 76 26 và

Quy đồng mẫu số hai phân số sau ta được 13 và 76 26 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy đồng mẫu số hai phân số sau ta được: (frac{1}{3}) và (frac{7}{6})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét:  (6:3 = 2) , Chọn (MSC = 6), nhân cả tử và mẫu của phân số (frac{1}{3}) với 2; giữ nguyên phân số (frac{7}{6}); ta được hai phân số có cùng mẫu số.

Giải chi tiết:

Nhận xét:  (6:3 = 2) , Chọn (MSC = 6) ta có:

(frac{1}{3} = frac{{1 times 2}}{{3 times 2}} = frac{2}{6}); giữ nguyên (frac{7}{6}).

Quy đồng mẫu số hai phân số: (frac{1}{3}) và (frac{7}{6}) ta được (frac{2}{6}) và (frac{7}{6}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn