Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

reasonable pleasant treatment decrease Giải chi tiếtA

reasonable pleasant treatment decrease Giải chi tiếtA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ea”

Giải chi tiết:

A. reasonable /ˈriːznəbl/

B. pleasant /ˈpleznt/

C. treatment /ˈtriːtmənt/

D. decrease /dɪˈkriːs/

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /e/, còn lại được phát âm là /iː/.

Chọn B.

Ý kiến của bạn