Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắt có thể được điều chế bằng phương pháp nào Nhiệt luy

Sắt có thể được điều chế bằng phương pháp nào Nhiệt luy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắt có thể được điều chế bằng phương pháp nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sắt có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, thủy luyện hay điện phân.

Giải chi tiết:

Cả 3 đáp án A, B, C đều là những phương pháp được sử dụng để điều chế sắt.

Đáp án D

Ý kiến của bạn