Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ đứng số

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ đứng số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 42.

Giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ đứng số 1 thế giới.

Chọn: A

Ý kiến của bạn