Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau khi được sinh sản ra virut rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây?

Sau khi được sinh sản ra virut rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi được sinh sản ra, virut rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Virus rời khỏi tế bào vật chủ bằng cách phá vỡ tế bào ở giai đoạn phóng thích

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn