Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Scientists are trying to find an energy that consumes l

Scientists are trying to find an energy that consumes l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Scientists are trying to find an energy that consumes less fuel.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn