Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Scientists are trying to find energy that consumes less

Scientists are trying to find energy that consumes less

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Scientists are trying to find energy that consumes less fuel.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

consume (v): tiêu thụ

A. waste (v): lãng phí

B. destroy (v): phá hủy

C. eat up (v): dùng số lượng lớn, ăn hết

D. use (v): sử dụng, dùng

=> consume = use

Tạm dịch: Các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra một loại năng lượng tiêu tốn ít nhiên liệu hơn.

Chọn D.

Ý kiến của bạn