Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She always spends hours talking to her boyfriend the p

She always spends hours talking to her boyfriend the p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She always spends hours talking to her boyfriend ___ the phone.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn