Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Shinto the native religion of Japan has no set of form

Shinto the native religion of Japan has no set of form

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Shinto, the native religion of Japan, has ______.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Shinto, tôn giáo bản địa của Nhật Bản, ______.

A. không có tập hợp các niềm tin tôn giáo chính thức

B. có rất nhiều triết lý đằng sau nó

C. có nhiều tín đồ bản địa

D. có nguồn gốc từ Phật giáo

Thông tin: There is no formal creed, or indeed much of any philosophy behind it.

Tạm dịch: Không có tín điều chính thức, hoặc thực ra có nhiều triết lý đằng sau nó.

Chọn B.

Ý kiến của bạn