Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Silic đioxit là một oxit axit vì phản ứng được với nước

Silic đioxit là một oxit axit vì phản ứng được với nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Silic đioxit là một oxit axit vì phản ứng được với


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần II (SGK háo 9 – T92) thì SiOlà 1 oxit axit có khả năng tác dụng với kiềm như NaOH, bazơ như CaO ở điều kiện thích hợp.

Giải chi tiết:

Theo kiến thức SGK thì silic đioxit là một oxit axit vì phản ứng được với kiềm và oxit bazơ ở điều kiện thích hợp.

SiO2 + 2NaOHđặc (xrightarrow{{{t^0}}}) Na2SiO3 + H2O

SiO2 + CaO → CaSiO3

Đáp án C

Ý kiến của bạn